Padling og fottur gjennom Glomåga landskapsvernområde og det mektige Marmorslottet